จีนสั่งจำกัดการเดินทางชาวเมืองอุรุมชี เหตุโควิด-19 ระบาดหนัก

เจ้าหน้าที่รัฐของจีนประกาศใช้มาตรการจำกัดการเดินทางที่เข้มข้นขึ้นในเมืองอุรุมชี เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดในพื้นที่ เมืองดังกล่าวมีประชากรอยู่ประมาณ 3.5 ล้านคน และพบว่ามีผู้ติดเชื้อรายใหม่ 5 คนและเป็นครั้งแรกในรอบ 5 เดือน

ทางการจีนยังสั่งให้รถไฟฟ้าใต้ดินและรถขนส่งเวียน (ชัตเทิลบัส) หยุดให้บริการด้วย ทั้งยังมีการรายงานว่ามีการยกเลิกเที่ยวบินประมาณ 200 เที่ยวที่บินเข้าและออกจากเมืองนี้ เมืองที่ใหญ่ที่สุดของเขตปกครองตนเองซินเจียงอุยกูร์ ทางตะวันตกของจีน เพื่อควบคุมการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019ที่มีแนวโน้มแพร่ระบาดในพื้นที่